NAWIGACJA

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego ,,Boże Narodzenie w mojej rodzinie”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego ,,Boże Narodzenie w mojej rodzinie”

 

                   Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

                           pt. ,,Boże Narodzenie w mojej rodzinie”

Cele konkursu:

-Pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich.

- Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

- Rozwijanie zdolności i talentów plastycznych uczniów.

-Prezentacja prac uczniów na forum szkoły.

-Rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów.

- Wspieranie wychowania młodego pokolenia poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej uczniów.

 

Warunki konkursu:

1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VII  Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej.

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną w formacie A3.

3. Technika wykonanych prac jest dowolna.

4.Prace można przynosić do 15 grudnia 2017r. do pani katechetki.

5.Prace będą oceniane w kategorii klas I-III oraz IV-VII.

6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

7. Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie w szkole.

 

                                                                               Organizator konkursu

                                                                                          Dorota Kowalska

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej
    Branica Radzyńska 36A
    21-300 Radzyń Podlaski
  • 83 352 83 56

GALERIA ZDJĘĆ