NAWIGACJA

Regulamin Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Regulamin Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Regulamin Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Organizator-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej - mgr Violetta Pasztaleniec

 

Koordynator – mgr Iwona Koczkodaj

 

Turniej organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka

 

 Cele:

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu

- popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

- popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu

 

Termin Turnieju - 26 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00

 

Zasady organizacyjne ;

 

1. W Turnieju bierze udział jedna drużyna czteroosobowa składająca się       z dwóch dziewczynek i dwóch chłopców  - reprezentantów danej szkoły.

2. Każdy uczestnik Turnieju rozwiązuje test składający się z 25 pytań ogólnych z dziedziny ruchu drogowego (http:// brd.edu.pl),  wykonuje zadania praktyczne - jazda rowerem i tor przeszkód. Jazda rowerem polegać będzie na wykonaniu wylosowanego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Czas przejazdu nie jest limitowany.

3. Drużyna wykonuje zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Opis i rysunki poszczególnych przeszkód można znaleźć na stronie

www.pzm.pl 

5. W zależności od pogody, powierzchni, ukształtowania terenu organizator ustali liczbę przeszkód, z których składa się tor, przy czym nie może  ich być mniej niż sześć.

6. Uczestnicy mogą jeździć na własnych rowerach – sprawnych technicznie, zgodnych z regulaminem.

7. Uczestnik startujący w konkurencji praktycznej – jazda rowerem wykonuje obowiązkowo zadanie we własnym kasku ochronnym.

8. Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu :

-         kartę rowerową,

-         legitymacje szkolną

-         pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju

-         zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju 

9. Drużyny przyjeżdżają na koszt własny.

10. Zgłoszenia drużyn do 20.04.2018 r.

11. Rejestracja drużyn w dniu Turnieju o godz. 8.30

 

 

                  Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Branicy Radzyńskiej
    Branica Radzyńska 36A
    21-300 Radzyń Podlaski
  • 83 352 83 56

GALERIA ZDJĘĆ